Timmerbaljor

Virkeshantering

Båtlossning i Gävle Billerud/Korsnäs. Effektivt  lossningsarbete av flis och massaved. I nuläget har Göranssons två st multidockers/hamnkranar. Två båtar kan lossa samtidigt på var sida om kajen. Båtarnas last ligger på ungefär på 5000 ton. De flesta måste lotsas in och ut i hamnen. Vid dåligt väder och hård vind ankrar de ute på havet tills det stillar av.
Under 2014 köpte Göranssons in två stycken terminaltruckar, de är robustare som dragfordon till vedkörningen från båten till fabriken. Griparna har ofta varit egen tillverkning men nu provas HSP Hasselagripen.

Hamnkran Cat Multidocker CH 74

90-tonsmaskin, bandburen för lossning av importvirke
Kranen är byggd runt en Caterpillar CH 74, grävmaskin
med en motoreffekt på 450 hästkrafter.
Totalvikten är 90 ton.
Fri höjd under benen 5 meter.
Längden på kranbommen är 23-24 meter.
Lyfter åtta ton med helt utsträckt kranarm.
Timmergripen tar 3,5 kubikmeter, en virkeskast
på en lastbil på två tag.
Lossningskapaciteten är ca 300 ton per timme.

Småland
På bilden ser man ungefär 1,3 procent av vad stormen Gudrun skövlade. Göranssons Multidocker har staplat timmertravarna som mäter 13 meter på höjden och ligger i 2,5 kilometer långa rader. Virket är som synes välbevattnat och har gått att använda som sågtimmer. Även barkresterna har tagits tillvara och malts ner, och blandats bl a tillsammans med matjord.
Mellan åren 2005 och 2010 har en del av Göranssons Åkeri arbetat i Småland för att ta hand om skadorna efter stormen Gudrun. Åkeriet blev tillfrågade av flera skogsbolag i Sydsverige angående hanteringen av virke på olika terminaler och vid järnvägar efter stormen.

En av de största terminalerna, kanske världens, var Byholma flygfält, där det låg ca 900.000 m3 virke. Se bilden nedan.
Byholma, några mil söder om Ljungby, var en av sommaren 2005, mest oväntade turistattraktioner efter stormen Gudrun, med ca 1000 besökare om dagen.

Här lades på några få månader 1 000 000 m3 stormfällt timmer i tolv prydliga 2,5 km långa rader. Det före detta militärflygfältet Byholma fungerade som lagringsplats för sågverkskoncernen Vida i några år framåt. I spåren efter stormen Gudrun skapades här världens största timmerlagringsplats.
På vardera sidan om en lossningsväg har Göranssons Multidocker staplat sex timmertravar som mäter 13 meter på höjden. Föraren sitter på 10 meters höjd över en portal som gör det möjligt för timmerbilarna att köra under kranen. Multidockern lossade dagligen mellan 150 och 200 timmerbilar, det var nästan en konstant kö till lossningen.

Verksamheten för Göranssons Åkeri i Småland ökade undan för undan. Åkeriet arbetade på 17 olika terminaler i Vislanda med omnejd, där vi hade egna lokaler med verkstad och kontor. I Januari 2010 var det berömda jättelagret i Byholma på upphällning. De sista stockarna från stormen Gudrun gick till sågen. Göranssons hade arbete på flera terminaler i Småland, avvecklades under 2010.
 Byholma flygfält ägs idag 2010 av fortifikationsverket.

Uppdragsgivare var Vida Skog, Södra Skogsägarna samt Holmen Skog. Stormen Gudrun skövlade 70 000 000 kubikmeter skog.

BESÖKSADRESS

Göranssons Åkeri AB
Stocksbovägen 11K
827 60 Färila

TELEFON & FAX

Telefon: 0651 - 209 70
Fax: 0651 - 213 14