Kvalité & Miljö

Vår kvalitétspolicy

Vi ska erbjuda våra kunder kvalitetsleveranser genom:

  • Att hålla utlovade leveranstider.
  • Egen och bra transportplanering.
  • Rätt utrustning och hög tillgänglighet.
  • Serviceinriktad och trevlig personal.

För oss ska det vara självklart att leverera tjänster som motsvarar kundens behov, krav och förväntningar och vi ska arbeta i ständig förbättring och utveckling.

Vår miljöpolicy

Göranssons Åkeri har som övergripande målsättning att hushålla med naturresurser samt att begränsa negativ miljöpåverkan. Detta skall vi nå genom att:

  • Utbilda, informera och göra personalen delaktig i miljöfrågor.
  • Undersöka varje möjlighet till minimering av miljöpåverkan i våra transporter.
  • Aktivt arbeta med källsortering av eget avfall.
  • Följa lagar och förordningar inom miljöområdet och dessutom sträva mot ständig förbättring.

Certifikat

Sedan den 26 februari 1999 är
Göranssons Åkeri certifierat av:

BMG TRADA Certifiering AB, 
enligt SWEDAC ACKREDITERING,

Kvalitet ISO 9001
Kvalitet ISO 14001

BESÖKSADRESS

Göranssons Åkeri AB
Stocksbovägen 11K
827 60 Färila

TELEFON & FAX

Telefon: 0651 - 209 70
Fax: 0651 - 213 14