90 år av virkeshantering!
1928-2018 Vi utför era transportuppdrag av skogsprodukter.

Ett åkeri i tiden

Göranssons Åkeri AB är det naturliga valet i Hälsingland och Härjedalen
vid transport av skogsråvaror.

Uppdraget kan omfatta allt från upplastning vid avverkning
till utlovad leverans vid terminal eller skogsindustri.

Dessutom åtar vi oss lossningsuppdrag, plogning, sandning, gruskörning
och interna råvarutransporter inom industrin.
Vi kan även medverka i uppbyggnad och lagerhållningav s k buffertlager.

Nyheter

BESÖKSADRESS

Göranssons Åkeri AB
Stocksbovägen 11K
827 60 Färila

TELEFON & FAX

Telefon: 0651 - 209 70
Fax: 0651 - 213 14